Vinterväghållning för International Färg AB

Vi har sedan 2001 utfört vinterväghållning hos International Färg AB i Gunnilse. Vi gör snabba halkbekämpningsinsatser med salt och har beredskap dygnet runt. Vi har få ytor till snöupplag och har därför stor nytta av våra höglastande hjullastare.

Gå till referenser
 

© Maskinsopning West AB 2015