Helårsskötsel i Angered Centrum

Vi har sedan 2005 utfört markskötsel året runt i Angered Centrum. Arbetet omfattar daglig maskinsopning, skötsel av grönytor som exempelvis gräsmattor, häckar/buskage, träd och blomsterlådor, vinterväghållning samt felavhjälpande underhåll såsom plattsättning, högtryckstvättning, trädfällning mm.

Gå till referenser
 

© Maskinsopning West AB 2015