Helårsskötsel i Bergsjön

Arbetet omfattar trädgårds-vinter och maskinsopning för Kosmosgatan-, Zenitgatan och Atmosfärgatans samtliga hyresfastigheter för Bovistas förvaltning. Därutöver utförs till exempel asfaltslagningar, trädfällningar, byten av lekredskap, bombyten, reparation av brunnar mm.

Gå till referenser
 

© Maskinsopning West AB 2015