Avvattningsränna

Mellan nedre och övre kaserngården i Kviberg på den fd. militäranläggning Lv6 har vi i slutet av 2012 anlagt en 20 meter lång avvattningsränna då rinnande vatten orsakade problem för en närliggande grusyta.

Gå till referenser
 

© Maskinsopning West AB 2015