Miljöpolicy
För verksamheten finns en antagen miljöpolicy och handlingsplan, både miljöpolicyn och handlingsplanen slår fast att hänsyn till miljön skall beaktas i beslut, att verksamheten skall hushålla med resurser och att alla medarbetare har ett ansvar att bidra till en minskad miljöbelastning.
Läs mer om vår Miljöpolicy (pdf)

Arbetsmiljöpolicy
Läs mer om vår Arbetsmiljöpolicy (pdf)

Kvalitetspolicy
Läs mer om vår Kvalitetspolicy (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

© Maskinsopning West AB 2015